Organisatorisk och social arbetsmiljö skapas för arbetsgivare och anställd

Miljön på en arbetsplats är enormt viktig och därför finns det också föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, vilket inkluderar arbetstider, kränkande särbehandling, kunskapskrav och arbetsbelastning. Känner man som arbetsgivare osäkerhet inför organisatorisk och social arbetsmiljö​ bör man ta hjälp av experter för att reda ut begrepp och krav. 

En god arbetsmiljö med bra psykosocial arbetsmiljö gynnar alla, både anställd och arbetsgivare. Det blir en trevligare arbetsplats och kommer att främja kreativiteten hos personal. Man arbetar i regel bättre och mer på ett jobb som man trivs med, sjukskrivningar blir färre och kortare.

Arbetsmiljöns sociala och organisatoriska karaktär kan vara svår att fastslå

I många fall kan det vara enklare att fastslå när en person på ett arbete utsätts för något fysiskt, det är lättare att konkret förstå det, bevisa det och sätta sig in i hur det känns. Men den psykiska ohälsan är minst lika viktig, även om den är svårare att ta på och detta är också varför det är så viktigt att förstå reglerna bakom organisatorisk och social arbetsmiljö. Hur man upplever särbehandling eller liknande varierar kraftigt från person till person och det är viktigt att alla på en arbetsplats känner att det är upp till var och en att tycka att man blivit felbehandlat, utan att någon lägger negativa tankar på detta.

Många arbetsplatser begär mycket av den anställde och det finns i flera fall en stress mellan kollegor för att prestera. I långa loppet är det inte hälsosamt utan kan leda till stressrelaterade sjukdomar. Vilket i sig kan göra så att sjukskrivningar ökar och detta innebär mer stress för de andra kollegorna och tråkiga utgifter för arbetsgivare.

Det kan vara svårt att fånga upp psykiskohälsa i tid, förutom kunskap kan det vara bra med anonyma undersökningar för att få reda på vad man verkligen tycker.