Din terapeut i Stockholm

När du letar efter terapi terapeut Stockholm ska du vända dig till Maria Lieskovski som är en legitimerad psykoterapeut som arbetar på en psykodynamisk grund. Det finns många olika anledningar till att man bestämmer sig för att man ska börja gå till en terapeut i Stockholm. Det kan till exempel ha skett något stort och livsomvälvande eller så kan det vara så att man är inne i en period där man mår sämre.

När man tar ansvar för sitt eget liv och ser till att söka hjälp för de problem man har och upplever, ger man sig även chansen att tillfriskna, att läka och att må bättre. Därför är det mycket viktigt att du vänder dig till en terapeut när du mår dåligt i Stockholm.

Du kan känna dig trygg hos terapeuten.

Man kan till exempel gå i terapi när man vill göra förändringar i sitt liv, stora eller små, tillsammans med en terapeut kan man komma på rätt väg angående hur man ska göra. Hos Maria Lieskovski börjar man med tre till fyra samtal för att komma underfund med hur man ska lägga upp terapin, det vill säga hur ditt behov av terapi ser ut. Ibland kan man behöva någon utomstående att prata med utan att man behöver långdragen terapi, då kan man även vända sig till denna terapeut i Stockholm.

Samtalen är 45 minuter långa och de sker alltid under största sekretess och med tystnadsplikt så att du kan känna dig trygg med att vända dig till Lieskovski. Detta är en av alla fördelar med att vända sig till henne.

Organisatorisk och social arbetsmiljö skapas för arbetsgivare och anställd

Miljön på en arbetsplats är enormt viktig och därför finns det också föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, vilket inkluderar arbetstider, kränkande särbehandling, kunskapskrav och arbetsbelastning. Känner man som arbetsgivare osäkerhet inför organisatorisk och social arbetsmiljö​ bör man ta hjälp av experter för att reda ut begrepp och krav. 

En god arbetsmiljö med bra psykosocial arbetsmiljö gynnar alla, både anställd och arbetsgivare. Det blir en trevligare arbetsplats och kommer att främja kreativiteten hos personal. Man arbetar i regel bättre och mer på ett jobb som man trivs med, sjukskrivningar blir färre och kortare.

Arbetsmiljöns sociala och organisatoriska karaktär kan vara svår att fastslå

I många fall kan det vara enklare att fastslå när en person på ett arbete utsätts för något fysiskt, det är lättare att konkret förstå det, bevisa det och sätta sig in i hur det känns. Men den psykiska ohälsan är minst lika viktig, även om den är svårare att ta på och detta är också varför det är så viktigt att förstå reglerna bakom organisatorisk och social arbetsmiljö. Hur man upplever särbehandling eller liknande varierar kraftigt från person till person och det är viktigt att alla på en arbetsplats känner att det är upp till var och en att tycka att man blivit felbehandlat, utan att någon lägger negativa tankar på detta.

Många arbetsplatser begär mycket av den anställde och det finns i flera fall en stress mellan kollegor för att prestera. I långa loppet är det inte hälsosamt utan kan leda till stressrelaterade sjukdomar. Vilket i sig kan göra så att sjukskrivningar ökar och detta innebär mer stress för de andra kollegorna och tråkiga utgifter för arbetsgivare.

Det kan vara svårt att fånga upp psykiskohälsa i tid, förutom kunskap kan det vara bra med anonyma undersökningar för att få reda på vad man verkligen tycker.